GOLDp Teknolojisi

GOLDp Ethereum blokzinciri üzerinde akıllı kontratlar ile oluşturulmuştur. Ethereum Sanal Makinesi, Ethereum ağına güç veren ve dünya genelinde binlerce bilgisayar donanımını çalıştıran bir algoritmadır. Diğer bir ifade ile Ethereum Sanal Makinesi akıllı kontratlar için bir çalışma ortamıdır. Ethereum Sanal Makinesi, bütün Ethereum node’larının içerisinde bağımsız olarak bulunan ve
Ethereum Bytecode’larını çalıştıran mekanizmadır. Ethereum kontratları Solidity gibi üst düzey programlama dilleri ile yazılıp daha basit bir dil olan Bytecode’a çevrilir. Bytecode’lar tüm node’lara dağıtıldığı için kontratlar her zaman aynı şekilde çalışır. Çünkü bütün node’larda yer alan kod ve bilgiler aynı olmaktadır. Ethereum Sanal Makinesi’nde her türlü program yazılabilir ve serbestçe geliştirilebilir. Bu süreçte programların çalışması için ödenmesi gereken bir bedel vardır. Bu bedel Ethereum ağında “Gas” olarak isimlendirilmektedir.

GOLDp tokenleri ise Ethereum blokzinciri üzerinde çalışmaktadır ve fiziksel olarak kasalarda saklanan altın miktarı ile 1:1 oranda üretilir ya da yok edilir.